Klinikler » Ameliyathane » 

Ameliyathane

    AMELİYATHANE

Ameliyathane Birimi’nde ; KBB , Genel Cerrahi  ve  Göz bölümü olmak üzere 3 ana dalda  laparaskopik ,  endoskopik ve klasik cerrahi yöntemleri ile ameliyat  hizmeti verilmektedir. Ayrıca  1 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı,1  sorumlu hemşire toplam 3 hemşire, anestezi bölümünde ise ; 1 sorumlu anestezi teknikeri toplam 4 anestezi teknikeri,1 temizlik personeli 1 hizmetli görev yapmaktadır.

Hastanemiz ameliyathane bölümünde

 Steril alanda ;  toplam 4 ameliyat salonu 1 post op odası 2 ilaç ve cerrahi sarf malzeme deposu bulunmaktadır.

Yarı steril alanda; 1 adet bayan personel odası, 1 bay personel odası,1 bayan asepsi 1 bay asepsi odası 1frozen odası 1 iki yataklı premedikasyon odası bulunmaktadır.

Non- steril alanlar; personelin ameliyathaneye ilk giriş yerindedir.

Takip edilen işlemler;

-Her gün meliyat salonları ve depolarda bulunan ısı nem takibi yapmak

-Her gün koruyucu ekipman kontrolü yapmak

-En az 14 günde bir saydeks 15 günde bir enzimatik değişimi yapmak her gün saydeksin MEK kontrolünü yapmak

-Ayın sonunda analiz raporu çıkarmak

-Haftada bir depolardaki sarf malzeme ve ilaçların kontrolünü yapıp eksikleri kontrol etmek

-Her gün patolojiler toplanıp eğitim almış sağlık personeli tarafından pataloji kabıyla

 labaratuara teslim etmek.

           

Ameliyathane işleyişiise: personel ameliyathaneye personel girişten girer ve bay bayan olmak üzere asepsi odasına giriş olur. Burada kıyafet ve terlik değişimi gerçekleştirilerek yarı steril alana geçilir. Her alan değişiminin olduğu yerde galoş ve el antiseptiği bulunmaktadır. Servislerden gelen günlük ameliyat listesine göre bir sağlık personeli ameliyatlarda kullanılacak set bohça ve gömlekler  temin eder. Lokal ameliyatlar, endoskopi ve kolonoskopi olacak hastalar hariç diğer hastaların ameliyat öncesi hazırlığını Bölüm uzmanı yaptırır ve anestezi uzmanına anestezi uygunluğu açısından değerlendirmesi için yönlendirir .Anestezi uzmanı hastanın sonuçlarını değerlendirir ,hastaya uygun anestezi uygulamasını anlatır ve hastadan anestezi onamı alır. Hasta anestezi almaya uygunsa ameliyat onayı verir. Anestezi onayı olan hasta ameliyathaneye servis hemşiresi eşliğinde gelir anestezi teknikeri hastayı güvenli cerrahi kurallarına uygun olarak teslim alır. Ameliyathane personeli , hastanın ameliyathaneye transferini gerçekleştirir, hastayı ameliyat masasına alır ve pozisyonunu verir. Ameliyathane hemşiresi güvenli cerrahi kurallarına göre hastanın bilgilerini kontrol eder. Anestezi işlemi öncesi anestezi teknikeri son kontrollerini yapar ve hasta anestezi uzmanı eşliğinde uyutulur. Vital bulguları ameliyat süresince anestezi teknikeri tarafından takip edilir. Hastanın adı soyadı ve protokolü yazan barkod ameliyat defterine not alınır. Ameliyathane hemşiresi hastayı antiseptik solüsyonla steril olacak şekilde boyar ve örter bu esnada sirküle hemşire sterilizasyondan alınan malzemelerin indikatör formlarını  , patoloji işlemlerini ( hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti. örnek alınan organ/bölge, alınış şekli yazılır.) ve dosyasını hazırlar işlem bitimine yakın sayım formunu kontrol eder ve Uzman doktora bilgi verildikten sonra ameliyat işlemi sonlandırılır. Hasta uyandırılır ve güvenli bir şekilde personel ile sedyeye alınır uyandırma odasında uyanana kadar anestezi teknikeri tarafından takip edilir. Uyandıktan sonra servis aranarak hasta aynı şekilde güvenli cerrahi kurallarına uygun olarak servis hemşiresine teslim edilir. Bu arada toplanan cerrahi setler eğitim almış personel tarafından sterilizasyon birimine ulaştırılır. Ameliyat yapılan salon temizlenir.