T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Alaca Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Alaca Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvar

Güncelleme Tarihi: 18/06/2018

BİYOKİMYA: Laboratuvarımızda modern tıbbın gereksinimlerine cevap verecek kadar Klinik Kimya testleri mevcuttur. Glukoz, Üre, Kreatinin, Ürik Asit, T.Bilirubin, D. Bilirubin,İ Bilirubin, T.Protein, Albümin, AST, ALT, ALP, LDH, GGT, CK, CK MB, T.Kolesterol, Trigliserid, HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol, Fosfor, Magnesyum, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Klor, Ha1c, ASO, CRP, RF günlük çalışıp aynı gün sonuç verdiğimiz Biyokimya testleridir

HORMON: Tiroid Fonksyon Testlerimiz: FT3, FT4, TSH hepatitler ve eliza
 
                Fertilite testlerimiz:               FSH, LH, E2, Prolaktin, Progesteron, B-HCG
                Androloji:                               Testosteron, Total PSA, Free PSA
                Anemi:                                    Ferritin, B12 Vit, Folat
                Seroloji:                                  Hbs Ag, A-HbS, A-HIV, A-HCV
                Kardiyak:                               Troponin T
 
TAM KAN SAYIMI ANALİZÖRÜ: Lökosit subgrupları, Eritroid seri ve ilgili parametreler, Trombosit ve ilgili parametreler analiz edilmektedir. 

SEDİMENTASYON CİHAZI( ESR): 30 dakikalık ve 60 dakikalık olarak eritrosit çökme hızı tespit edilmektedir.

KAN GAZI: Heparinli kandan çalışılarak sonuçlar verilmektedir.

İDRAR CİHAZI: Spot idrardan,  Makroskopik,Mikroskobik ve Kimyasal analiz ile tam idrar tahlili çalışmaktayız. İdrardaki şekilli elemanların tespiti ile kimyasal bazı parametrelerin (keton, hemoglobin, glukoz, nitrit vs.) tayini yapılmaktadır.